Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle §22 zákona c. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaduje Obec Olšavka na internetovej stránke svoj profil verejného obstarávatela v ktorom bude, uverejnovat informácie tykajúce sa verejného obstarávania t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a dalšie všeobecné informácie.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

NázovObec Oľšavka
IČO17083958
Kontaktná osobaJozef Klešc – starosta obce
SídloObec Olšavka
O53 61, Olšavka 39
Kontakt+421 (0)53 / 449 51 87
Mobil+421 (0)910 184 096
Emailobecolsavka@gmail.com
obecolsavka37@gmail.com
Oficiálna stránka obcehttps://olsavka.sk/