Preskočiť na obsah

História obce

1245

Prvá písomná zmienka

Oľšavku môžeme zaradiť k najstarším spišským obciam. Má nepochybne slovanský pôvod. Svedčí o tom aj názov obce odvodený od stromu – olše. V písomnostiach zo stredoveku sa prvýkrát spomína v listine spišského prepošta Mateja z roku 1245 ako ,,Olsavicha“. Roku 1301 je uvádzaná pod menom ,,Olsaua“, roku 1378 ako ,,Olsova“ a v roku 1583 už ako Oľšavka (Olssawka). Do maďarčiny bola prevzatá pod názvom ,,Olysavka“ alebo ,,Kisolsva“ a do nemčiny ako ,,Olschafka“.

15. storočie

Obyvatelia

Obec mala poľnohospodársky charakter. Jej obyvatelia ako poddaní patrili v minulosti k panstvu rodu Žehriansky (Szigray), od polovice 15. storočia pripadli hradnému panstvu Spiš. Ich majiteľom boli teda Zápoľskovci, Turzovci a potom Čákovci (od roku 1848). Veľkosťou sa Oľšavka zaraďovala medzi najmenšie na panstve. Napríklad roku 1598 tu daňoví úradníci evidovali iba 8 domov, v roku 1789 tu v 16 domoch žilo 127 obyvateľov a roku 1828 v 28 domoch 199 ľudí. Neskôr počet obyvateľstva kolísal, ale vyše 200 duší tu napočítali až po roku 1960.
V obci ešte nebol postavený kostol. Ako fília Oľšavka patrila najskôr pod faru v Žehre a od roku 1937 pod faru v Slatvinej.

1853

Obec už počas stredoveku spravoval richtár s dvoma prísažnými. Boli zodpovední za obec a jej plnenie poddanských povinností, zabezpečovali kontakt s panstvom i úradmi. Písomnosti obce sa zachovali od 18. storočia. Neboli však spečatené vlastnou pečaťou, ktorá by naznačovala plné rozvinutie vlastnej administratívy v obci. O to prekvapujúcejší je fakt, že pečať obce, ktorá sa našla na písomnosti až v roku 1853, a ktorá obsahuje vo svojom poli listnatý strom s koreňmi, má kruhopis s letopočtom zo 16. storočia (POSSESSIO OLSCHAVKA 1581). Pravdepodobne ide o omyl rytca a letopočet je treba čítať ako 1851. K tomuto konštatovaniu nás vedie neskorý výskyt pečate – až po roku 1851 a skutočnosť, že aj oveľa väčšie obce v jej okolí a na Spiši si dali prvé typáriá vyhotoviť väčšinou až v 2. polovici 18. storočia. Koniec 16. storočia považujeme u tejto obce za priskorý na vznik plnohodnotnej vlastnej administratívnej činnosti aj vzhľadom na neexistenciu kostola a školy v obci.

19. storočie

Pravdepodobne ešte koncom 50. rokov 19. storočia si obec dala vyhotoviť nápisovú pečiatku s nemeckým textom (GEMEINDE OLSAVKA), ktorú používala ešte v roku 1876. Koncom 19. storočia v dôsledku maďarizácie používala pečiatku s textom ,,OLYSAVKA KÖZSÉG, PECSÉTJE“. Potom ešte budapeštiansky rytec Ignác Felsenfeld zhotovil pre obce novú pečiatku s textom: ,,KISOLSVA KÖZSÉG SZEPES VÁRMEGYE 1906“.

Starostovia obce

1991 – 2002 Jozef Leško (KDH)
2002 – 2006 Jozef Klešč (ANO + KDH + SDKÚ)
2006 – 2010 Jozef Klešč (KDH)
od 2010 Jozef Klešč (KDH)