Preskočiť na obsah

VZN č3-2016 o miestných daniach a miestnom polpatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpadv