Preskočiť na obsah

VZN č1-2018 o vyhradení miesta a ustanovení podmienik na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Oľšavka