Preskočiť na obsah

Všeobecné záväzné nariadenie č1-2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO