Preskočiť na obsah

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA O PREDĹŽENÍ LEHOTY PLATNOSTI A UPUSTENIE O ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA SPOJENÉHO S MIESTNYM ZISŤOVANÍM