Preskočiť na obsah

Návrh VZN č1-2022 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad v obci Olsavka