Preskočiť na obsah

Návrh VZN 2-2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Oľšavka