Preskočiť na obsah

VZN č1-2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad