Preskočiť na obsah

VZN 2-2016 o podmienkach predaja výrobkov a pskytovania služieb na trhových miestách v k.ú. Oľšavka