Preskočiť na obsah

VZN 1-2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území Obce Oľšavka Prevádzkový poriadok pohrebiska