Preskočiť na obsah

SMERNICA o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek