Preskočiť na obsah

Schválene VZN č. 1-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO