Preskočiť na obsah

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriadovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030, s výhľadom do roku 2050