Preskočiť na obsah

Návrh VZN o vyhradení miesta a ustanovení podmienik na umiestňovanie volebných plagatov na verejných priestranstvách na území obce Oľšavka