Úrandá Tabuľa

16.08.2021 - 31.08.2021

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

24.6.2021

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvá v Oľšavke na deň 29.6.2021

02.06.2021

Záverečný účet obce Oľšavka za rok 2020

25.5.2021

Výrub stromov p=od vedením VN a VVN vo vlastníctve VSD s Termínom do 13.6.2021

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporučania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania v období od 1.4. - 31.10.2021

3.5.2021 - 13.6.2021

PRÁVE PREBIEHA ASISTOVANÉ SČÍTANIE,

8.3.2021

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu s ochorením COVID-19 a s tým súvisiace možné podvody na senioroch Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám.

23.2.2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

UPOZORNENIE! Vzhľadom na medializované aktivity falošných asistentov oznamujeme obyvateľom obce, že v zmysle novelizácie zákona o sčítaní je momentálne ZÁKAZ ASISTOVANÉHO SČÍTANIA. Asistované sčítanie je novelou zákona pozastavené! Termín realizácie asistencie (od 1.4.2021) je stále v závislosti na rozhodnutí – povolení príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a predsedu ŠÚ SR!

TESTOVANIE NA COVID 19 V NAŠEJ OBCI

Dňa 19.2.2021 bude v našej obci testovanie na COVID 19 a to pri obecnom úrade v čase od 15,00 hod. do 19,00 hod. Posledný ster bude odobratý o 18,30 hodine aby sa stihol odčítať do 19,00 hod

11.2.2021
TESTOVANIE NA COVID 19 V NAŠEJ OBCI

Dňa 12.2.2021 bude v našej obci testovanie na COVID 19 a to pri obecnom úrade v čase od 15,00 hod. do 19,00 hod. Posledný ster bude odobratý o 18,30 hodine aby sa stihol odčítať do 19,00 hod.u

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!

Skríningové testovanie občanov obce Oľšavka bude tento víkend 23.01.2021 – 24.01.2021 (sobota, nedeľa) v čase od 13.00 – 20.00 hod. v Spišských Vlachoch na odbernom mieste č. 1 – priestory Galérie MsÚ, SNP 34 (budova mestského úradu – prízemie).

Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Prínos a význam sčítania

28.11.2020

Návrh VZN č.1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

28.10.2020

Dočasné obmedzenie spojov EUROBUS, a.s.

13.10.2020

Informovanie občanov/chovateľov na riziko zavlečenia nákazy Afrického moru ošípaných do drobnochovov.

07.10.2020

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriadovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030, s výhľadom do roku 2050

2.10.2020
11.9.2020

Oznam o uložení listovej zásielky na pošte Spišské Vlachy pre Jakub Vince

08.09.2020

Stretnutie v rámci informačného dňa v obci Oľšavka

12.8.2020

SODB - sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2021

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja-záverečné stanovisko

18.5.2020

\"Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 201-2027

 
   
KONTAKT
Oľšavka 39
053 61 Spišské Vlachy


Telefón: +421 (0)53 / 449 51 87
Fax: +421 (0)53 / 449 51 87
E-mail: obecolsavka37@gmail.com
El. schránka: E 000 608 7773, obec Oľšavka, okres Spišská Nová Ves, IČO:17083958, Adresa Oľšavka 39

Bankové spojenie:Prima Banka Spišská Nová Ves
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok:  08:00 - 12:30
Utorok:08:00 - 14:00
Streda:08:00 - 14:00
Štvrtok:11:00 - 17:00
Piatok:Voľný deň