Úrandá Tabuľa

01.06.2023

B_priloha_Strategicky_dokument_RIS_KK_2021_2030

01.06.2023

A_SEA_oznamenie_Regionalna_inovacna_strategia_Kosickeho_kraja_2021_2030_042023

01.06.2023

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030 – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

15.5.2023

Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030- oznámenie o strategickom dokumente

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná

Kalendár zvozu biologicky rozložiteľného odpadu

Kalendár triedeného zvozu (plast,kov, VKM papier, sklo

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a elektroodpadu platný od 1.1.2023

12.12.2022 - 30.12.2022

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Jakub Vincze

19.12.2022 - 05.01.2023

Oznámenie o uložení listovej zásielky Jakub Vincze

15.11.2022

Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie

15.11.2022

Osoba zabezpečujúca organizačnú a technickú prípravu referenda a jeho vykonanie

15.11.2022

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum 2023

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v obci Oľšavka

10.11.2022

REFERENDUM 2023

24.10.2022
Telefonický kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Telefónne číslo na zapisovateľ miestnej volebnej komisie: 053/4495187

24.10.2022

Postup podávania žiadosti oprávneného voliča o špeciálny spôsob hlasovania s nariadenou izoláciou alebo karanténou v súvislosti s ochorením COVID - 19 a osoba žijúca s nimi v deň konania volieb v spoločnj domácnosti

Právo voliť

15.7.2022

Určenie počtu obvodov pre voľby do samosprávnych orgánov obci ako aj samosprávnym orgánov KSK, Určenie počtu poslancov do obecného zastupiteľstvá v Oľšavke ako aj úväzok starostu obce Oľšavka pre roky 2022 až 2026

3.6.2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 - predkladá kontrolór obce Oľšavka

30.3.2022

Leták ochrana lesov pred požiarmi.

10.3.2022

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvá na deň 14.2.2022 v sále obecného úradu.

7.32022

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvá na deň 11.32.2022 v sale obecného úradu.

24.2.2022

Verejná vyhláška vlastníkov poľovných pozemkov v Uznanom revíry Granč-Petrovce

31.12.2021

Oznam pre občanov. Obec začína z realizáciou odvodňovacého kanála mv obci Oľšavka. Po otvorení dokumentu ziskáte podrobnejšie informácie o tejto akcii. Z akých zdrojov je financovaná a na základe čoho.

30.12.2021

Oznam pre obyvateľšov. Po otvorení informácia o rekonštrukcii parkovísk a autobusovej zastávky v obci Oľšavka

27.12.2021

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvá na deň 30.12.2021

14.12.2021

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad.

10.12.2021

Potvrdenie URSA pre cenu vody v obci Oľšavka pre rok 2022

26.11.2022

Kalendár zberu triedeného odpadu a biologický rozložiteľného odpadu pre rok 2022

26.11.2021

Kalendár zberu biologický rozložiteľného odpadu pre rok 2022

26.11.2021

Kalendár zberu triedeného odpadu pre rok 2022

26.11.2021

Kalendár zberu komunálneho odpadu pre rok 2021

23.11.2021

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022

Aktuálna situácia v okrese Spišská Nová Ves: 22.11.- 29.11. 2021 - ČIERNA FARBA *

22.11.2021

Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí

 
   
KONTAKT
Oľšavka 39
053 61 Spišské Vlachy


Telefón: +421 (0)53 / 449 51 87
Fax: +421 (0)53 / 449 51 87
E-mail: obecolsavka37@gmail.com
El. schránka: E 000 608 7773, obec Oľšavka, okres Spišská Nová Ves, IČO:17083958, Adresa Oľšavka 39

Bankové spojenie:Prima Banka Spišská Nová Ves
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok:  08:00 - 12:30
Utorok:08:00 - 14:00
Streda:08:00 - 14:00
Štvrtok:11:00 - 17:00
Piatok:Voľný deň