Úrandá Tabuľa

Právo voliť

15.7.2022

Určenie počtu obvodov pre voľby do samosprávnych orgánov obci ako aj samosprávnym orgánov KSK, Určenie počtu poslancov do obecného zastupiteľstvá v Oľšavke ako aj úväzok starostu obce Oľšavka pre roky 2022 až 2026

3.6.2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 - predkladá kontrolór obce Oľšavka

30.3.2022

Leták ochrana lesov pred požiarmi.

10.3.2022

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvá na deň 14.2.2022 v sále obecného úradu.

7.32022

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvá na deň 11.32.2022 v sale obecného úradu.

24.2.2022

Verejná vyhláška vlastníkov poľovných pozemkov v Uznanom revíry Granč-Petrovce

31.12.2021

Oznam pre občanov. Obec začína z realizáciou odvodňovacého kanála mv obci Oľšavka. Po otvorení dokumentu ziskáte podrobnejšie informácie o tejto akcii. Z akých zdrojov je financovaná a na základe čoho.

30.12.2021

Oznam pre obyvateľšov. Po otvorení informácia o rekonštrukcii parkovísk a autobusovej zastávky v obci Oľšavka

27.12.2021

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvá na deň 30.12.2021

14.12.2021

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad.

10.12.2021

Potvrdenie URSA pre cenu vody v obci Oľšavka pre rok 2022

26.11.2022

Kalendár zberu triedeného odpadu a biologický rozložiteľného odpadu pre rok 2022

26.11.2021

Kalendár zberu biologický rozložiteľného odpadu pre rok 2022

26.11.2021

Kalendár zberu triedeného odpadu pre rok 2022

26.11.2021

Kalendár zberu komunálneho odpadu pre rok 2021

23.11.2021

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022

Aktuálna situácia v okrese Spišská Nová Ves: 22.11.- 29.11. 2021 - ČIERNA FARBA *

22.11.2021

Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí

22.11.2021

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov pri zabezpečovaní nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s obmedzeniami hromadných podujatí

02.11.2021

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zria#ovate#skej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výh#adom do roku 2050 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

16.08.2021 - 31.08.2021

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

24.6.2021

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvá v Oľšavke na deň 29.6.2021

02.06.2021

Záverečný účet obce Oľšavka za rok 2020

25.5.2021

Výrub stromov p=od vedením VN a VVN vo vlastníctve VSD s Termínom do 13.6.2021

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporučania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania v období od 1.4. - 31.10.2021

3.5.2021 - 13.6.2021

PRÁVE PREBIEHA ASISTOVANÉ SČÍTANIE,

8.3.2021

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu s ochorením COVID-19 a s tým súvisiace možné podvody na senioroch Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám.

23.2.2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

UPOZORNENIE! Vzhľadom na medializované aktivity falošných asistentov oznamujeme obyvateľom obce, že v zmysle novelizácie zákona o sčítaní je momentálne ZÁKAZ ASISTOVANÉHO SČÍTANIA. Asistované sčítanie je novelou zákona pozastavené! Termín realizácie asistencie (od 1.4.2021) je stále v závislosti na rozhodnutí – povolení príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a predsedu ŠÚ SR!

TESTOVANIE NA COVID 19 V NAŠEJ OBCI

Dňa 19.2.2021 bude v našej obci testovanie na COVID 19 a to pri obecnom úrade v čase od 15,00 hod. do 19,00 hod. Posledný ster bude odobratý o 18,30 hodine aby sa stihol odčítať do 19,00 hod

11.2.2021
TESTOVANIE NA COVID 19 V NAŠEJ OBCI

Dňa 12.2.2021 bude v našej obci testovanie na COVID 19 a to pri obecnom úrade v čase od 15,00 hod. do 19,00 hod. Posledný ster bude odobratý o 18,30 hodine aby sa stihol odčítať do 19,00 hod.u

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!

Skríningové testovanie občanov obce Oľšavka bude tento víkend 23.01.2021 – 24.01.2021 (sobota, nedeľa) v čase od 13.00 – 20.00 hod. v Spišských Vlachoch na odbernom mieste č. 1 – priestory Galérie MsÚ, SNP 34 (budova mestského úradu – prízemie).

Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Prínos a význam sčítania

 
   
KONTAKT
Oľšavka 39
053 61 Spišské Vlachy


Telefón: +421 (0)53 / 449 51 87
Fax: +421 (0)53 / 449 51 87
E-mail: obecolsavka37@gmail.com
El. schránka: E 000 608 7773, obec Oľšavka, okres Spišská Nová Ves, IČO:17083958, Adresa Oľšavka 39

Bankové spojenie:Prima Banka Spišská Nová Ves
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok:  08:00 - 12:30
Utorok:08:00 - 14:00
Streda:08:00 - 14:00
Štvrtok:11:00 - 17:00
Piatok:Voľný deň