Dokumenty obce

31.3.2022

Majetkove priznanie starostu obce za rok 2021

10.12.2022

Potvrdenie o cene vody.

29.3.2021
30.4.2020
21.2.2019
03.07.2018

Zrušenie Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP)

20.2.2018
02.03.2017

Obecné zastupiteľstvo v Oľšavke schválilo dňa 22.12.2015 uznesením č. 45/2015 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obec Oľšavka na roky 2016-2022.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bratislava vydáva potvrdenie o cene vody za 1m3 zo dňa 4.12.2013 pre regulovaný subjekt obec Oľšavka.

 
   
KONTAKT
Oľšavka 39
053 61 Spišské Vlachy


Telefón: +421 (0)53 / 449 51 87
Fax: +421 (0)53 / 449 51 87
E-mail: obecolsavka37@gmail.com
El. schránka: E 000 608 7773, obec Oľšavka, okres Spišská Nová Ves, IČO:17083958, Adresa Oľšavka 39

Bankové spojenie:Prima Banka Spišská Nová Ves
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok:  08:00 - 12:30
Utorok:08:00 - 14:00
Streda:08:00 - 14:00
Štvrtok:11:00 - 17:00
Piatok:Voľný deň