Zmluvy

 -  ROK 2021  + 
Dátum zverejneniaDodávateľDokumentObjednávateľ
11.01.2021Ekover s.r. Spišské VlachyDodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 1/2012-POHObec Oľšavka,Oľšavka 39, 053 61 Spišské Vlachy
11.02.2021Slovenský červený kríž územný spolok Spišská Nová nVsZmluva o poskytovaní služieb - testovanie COVID 19Obec Oľšavka,Oľšavka 39, 053 61 Spišské Vlachy
18.02.2021Slovenský Červený kríž, územný spolok Spišská Nová VesDodatok k zmluveObec Oľšavka,Oľšavka 39, 053 61 Spišské Vlachy
19.03.2021Slovenská republika - Štatistický úradDodátok č. 1 k zmluve o vypožičkeObec Oľšavka, Oľšavka 39, 053 61
30.04.2021Slovak Telekom, a.s.Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb - balíkObec Oľšavka, Oľšavka 39, 053 61
30.04.2021Obec OľšavkaZmluva o prenájme kulturného domuPZ Sľubica Slatvina
28.05.2021Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva č. 1421444 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 1400 €, Platná 20.8.20210Obec Oľšavka, Oľšavka 39, 053 61
02.06.2021Obec Oľšavka, 053 61 OľšavkaZmluva o spracúvaní osobných údajovMADE spol. s r.o.
30.06.2021Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová VesDohoda č. 21/44/054/258Obec Oľšavka,Oľšavka 39, 053 61 Spišské Vlachy
03.09.2021Obec OľšavkaZmluva o najme kultúrneho domuJozef Solčani
22.09.2021MADE spol. s r.o.,Hurbanova 14A, Banská BystricaDodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1094/2013Obec Oľšavka, Oľšavka 39, 053 61 Spišské Vlachy
18.10.2021AV Audit, s.r.o., Karpatská 2448/16, 052 01 Spišská Nová VesZmluva o poskytovaní auditorských služieb 2020Obec Oľšavka,Oľšavka 39, 053 61 Spišské Vlachy
22.10.2021Pôdohospodárska platobná agentúra sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava IČO: 30 794 323ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070Z374Obec Oľšavka, Oľšavka 39, 053 61
22.10.2021Pôdohospodárska platobná agentúra sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava IČO: 30 794 323VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUObec Oľšavka, Oľšavka 39, 053 61
22.10.2021Pôdohospodárska platobná agentúra sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava IČO: 30 794 323NFPPríloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFPVšeobecné informácie o projekte1Obec Oľšavka, Oľšavka 39, 053 61
22.10.2021Pôdohospodárska platobná agentúra sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava IČO: 30 794 323ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070Z378Obec Oľšavka, Oľšavka 39, 053 61
22.10.2021Pôdohospodárska platobná agentúra sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava IČO: 30 794 323VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUObec Oľšavka, Oľšavka 39, 053 61
22.10.2021Pôdohospodárska platobná agentúra sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava IČO: 30 794 323NFPPríloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFPVšeobecné informácie o projekteObec Oľšavka, Oľšavka 39, 053 61
10.12.2021VSE KošiceZmluva o združenej dodávke elektrinyObec Oľšavka, Oľšavka 39, 053 61
10.12.2021Prima Banka SlovenskoZmluva o dotačnom účte Prima banka SlovenskoObec Oľšavka, Oľšavka 39, 053 61
10.12.2021Innogy SlovenskoZmluva o združenej dodávke plynuObec Oľšavka, Oľšavka 39, 053 61
31.12.2021Ekover s.r.o Spišské VlachyZmluva o zbere a odvoze KO odpadu pre rok 2022Obec Oľšavka, Oľšavka 39, 053 61

 
   
KONTAKT
Oľšavka 39
053 61 Spišské Vlachy


Telefón: +421 (0)53 / 449 51 87
Fax: +421 (0)53 / 449 51 87
E-mail: obecolsavka37@gmail.com
El. schránka: E 000 608 7773, obec Oľšavka, okres Spišská Nová Ves, IČO:17083958, Adresa Oľšavka 39

Bankové spojenie:Prima Banka Spišská Nová Ves
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok:  08:00 - 12:30
Utorok:08:00 - 14:00
Streda:08:00 - 14:00
Štvrtok:11:00 - 17:00
Piatok:Voľný deň