História

Oľšavku môžeme zaradiť k najstarším spišským obciam. Má nepochybne slovanský pôvod. Svedčí o tom aj názov obce odvodený od stromu – olše. V písomnostiach zo stredoveku sa prvýkrát spomína v listine spišského prepošta Mateja z roku 1245 ako ,,Olsavicha“. Roku 1301 je uvádzaná pod menom ,,Olsaua“, roku 1378 ako ,,Olsova“ a v roku 1583 už ako Oľšavka (Olssawka). Do maďarčiny bola prevzatá pod názvom ,,Olysavka“ alebo ,,Kisolsva“ a do nemčiny ako ,,Olschafka“.

Obec mala poľnohospodársky charakter. Jej obyvatelia ako poddaní patrili v minulosti k panstvu rodu Žehriansky (Szigray), od polovice 15. storočia pripadli hradnému panstvu Spiš. Ich majiteľom boli teda Zápoľskovci, Turzovci a potom Čákovci (od roku 1848). Veľkosťou sa Oľšavka zaraďovala medzi najmenšie na panstve. Napríklad roku 1598 tu daňoví úradníci evidovali iba 8 domov, v roku 1789 tu v 16 domoch žilo 127 obyvateľov a roku 1828 v 28 domoch 199 ľudí. Neskôr počet obyvateľstva kolísal, ale vyše 200 duší tu napočítali až po roku 1960.

V obci ešte nebol postavený kostol. Ako fília Oľšavka patrila najskôr pod faru v Žehre a od roku 1937 pod faru v Slatvinej.

Obec už počas stredoveku spravoval richtár s dvoma prísažnými. Boli zodpovední za obec a jej plnenie poddanských povinností, zabezpečovali kontakt s panstvom i úradmi. Písomnosti obce sa zachovali od 18. storočia. Neboli však spečatené vlastnou pečaťou, ktorá by naznačovala plné rozvinutie vlastnej administratívy v obci. O to prekvapujúcejší je fakt, že pečať obce, ktorá sa našla na písomnosti až v roku 1853, a ktorá obsahuje vo svojom poli listnatý strom s koreňmi, má kruhopis s letopočtom zo 16. storočia (POSSESSIO OLSCHAVKA 1581). Pravdepodobne ide o omyl rytca a letopočet je treba čítať ako 1851. K tomuto konštatovaniu nás vedie neskorý výskyt pečate – až po roku 1851 a skutočnosť, že aj oveľa väčšie obce v jej okolí a na Spiši si dali prvé typáriá vyhotoviť väčšinou až v 2. polovici 18. storočia. Koniec 16. storočia považujeme u tejto obce za priskorý na vznik plnohodnotnej vlastnej administratívnej činnosti aj vzhľadom na neexistenciu kostola a školy v obci.

Pravdepodobne ešte koncom 50. rokov 19. storočia si obec dala vyhotoviť nápisovú pečiatku s nemeckým textom (GEMEINDE OLSAVKA), ktorú používala ešte v roku 1876. Koncom 19. storočia v dôsledku maďarizácie používala pečiatku s textom ,,OLYSAVKA KÖZSÉG, PECSÉTJE“. Potom ešte budapeštiansky rytec Ignác Felsenfeld zhotovil pre obce novú pečiatku s textom: ,,KISOLSVA KÖZSÉG SZEPES VÁRMEGYE 1906“.Starostovia obce

1991 - 2002 Jozef Leško (KDH)
2002 - 2006 Jozef Klešč (ANO + KDH + SDKÚ)
2006 – 2010 Jozef Klešč (KDH)
od 2010 Jozef Klešč (KDH)

 
   
KONTAKT
Oľšavka 39
053 61 Spišské Vlachy


Telefón: +421 (0)53 / 449 51 87
Fax: +421 (0)53 / 449 51 87
E-mail: obecolsavka37@gmail.com
El. schránka: E 000 608 7773, obec Oľšavka, okres Spišská Nová Ves, IČO:17083958, Adresa Oľšavka 39

Bankové spojenie:Prima Banka Spišská Nová Ves
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok:  08:00 - 12:30
Utorok:08:00 - 14:00
Streda:08:00 - 14:00
Štvrtok:11:00 - 17:00
Piatok:Voľný deň