Obec Oľšavka

Profil verejného obstarávatela

V zmysle §22 zákona c. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaduje Obec Olšavka na internetovej stránke svoj profil verejného obstarávatela v ktorom bude, uverejnovat informácie tykajúce sa verejného obstarávania t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a dalšie všeobecné informácie.


Identifikacné údaje verejného obstarávatela

Názov: Obec Olšavka
ICO: 17083958
Kontaktná osoba: Jozef Klešc – starosta obce
Sídlo: Obec Olšavka
O53 61, Olšavka 39
Kontakt: +421 (0)53 / 449 51 87
Mobil: +421 (0)910 184 096
E-mail: obecolsavka@gmail.com
obecolsavka37@gmail.com
Oficiálna stránka obce: www.olsavka.sk