Zmluvy

 -  ROK 2016  + 
Dátum zverejneniaDodávateľDokumentObjednávateľ
14.03.2016Staňová Mária, Žehra 60Nájomná zmluva na hrobové miestaObec Oľšavka, Oľšavka 39,053 61 Sp. Vlachy
18.04.2016ENVI-PAK ,Galvaniho7/B,BratislavaZmluva o uzavretí budúcej zmluvyObecOľšavka,Oľšavka39,053 61 Spišské Vlachy
20.04.2016Riš a RI3, Tepličská cesta 1, Spišská Nová VesZmluva o dielo č.1/2016 - Miroslav Riš a Riš Spišská Nová VesObec Oľšavka
20.04.2016Slovgram BratislavaSlovgram - autorský zákonObec Oľšavka
29.04.2016Urad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová VesDohoda číslo 70/§52a/2016/ŠR o zabezpečení podmienok vykonavania aktivačnej činnosti formou dobrovolnickej služby ObecOľšavka,Oľšavka39,053 61 Spišské Vlachy
02.05.2016Komunálna poisťovňaÚrazové poistenie počas aktivačnej činnosti_2016Obec Oľšavka
20.05.2016 Dôvera, zdravotna poisťovňa, Ensteinova 25, BratislavaZmluva o elektronickej komunikacii a poskytovaní elektronických služiebObecOľšavka,Oľšavka39,053 61 Spišské Vlachy
31.05.2016ENVI-PAK,a.s.3,Galvaniho 7/B 82104 BratislavaZmluva číslo VSN0907201521,podľa §269 odst.2 zak.č.513/1991 a súč. podľa §59 odst.2 zák. č.79/2015 o odpadoch ObecOľšavka,Oľšavka39,053 61 Spišské Vlachy
31.05.2016Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, Odborarov 53, 05221 Spišská *Nová VesUPVDohoda č. 16/44/054/184 o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvarania pracovných miest v rámci nár. projektu Cesta z kruhu nezamestnanosti podľa § 54 odst.1 písm a) zákona č. 5/2004 o službach zamestnanosti a doplnení niekt. predpisov v znení neskorších predpisov pre subjekty vykonanajúce hospodársku činnosťObecOľšavka,Oľšavka39,053 61 Spišské Vlachy
28.06.2016Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves,Odborárov 53, 05201 Sp. Nová Ves Dodatok č. 1 k dohode č. 16/44/054/184 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisovObecOľšavka,Oľšavka39,053 61 Spišské Vlachy
12.07.2016Obec Oľšavka, Oľšavka 39,053 61 Sp. VlachyZmluva o dodávke pitnej vodyMgr.Beáta Figľarová, Oľšavka
12.07.2016Obec Oľšavka, Oľšavka 39,053 61 Sp. VlachyZmluva o dodávke pitnej vodyMária Kandrová, Oľšavka
12.07.2016Obec Oľšavka, Oľšavka 39,053 61 Sp. VlachyZmluva o dodávke pitnej vodyDominika Vinczeova, Oľšavka
12.07.2016Obec Oľšavka, Oľšavka 39,053 61 Sp. VlachyZmluva o dodávke pitnej vodyMagdalena Bravčoková, Oľšavka
16.08.2016ÚPSVaR, Odborárov 53, Spišská Nová VesDodatok č. 2 k dohode č. 16/44/054/184
05.09.2016Obec OľšavkaZmluva o dodávke pitnej vodyPharmDr. Ladislav Olejník
09.09.2016Obec OľšavkaZmluva o združení finančných prostriedkovMiestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.
12.09.2016JOGA spol.s.r.o. Lesná 5 OlcnavaZmluva o dielo, likvidácia odpaduObec Oľšavka
16.09.2016Obec Oľšavka, Oľšavka 39,053 61 Sp. VlachyZmluva o dodávke pitnej vodyRímskokatolícka cirkev,filiálka Oľšavka
26.09.2016VSD a.s. KošiceZmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavyObec Oľšavka
21.10.2016DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SlovenskaPríloha č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOMObecOľšavka,Oľšavka39,053 61 Spišské Vlachy
21.10.2016Obec Oľšavka, Oľšavka 39,053 61 Sp. VlachyDodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOMObecOľšavka,Oľšavka39,053 61 Spišské Vlachy
21.10.2016Ing. Andraščík Vladimír, LipovceZmluva o poskytovaní audítorských služiebObec Oľšavka, Oľšavka39, 053 61 Spišské Vlachy
30.11.2016Slovenský plynárenský priemysel Mlynské nivy 44/a,82511 BratislavaDodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynuObecOľšavka,Oľšavka39,053 61 Spišské Vlachy
01.12.2016Jozef Šiška ml.,Slovenská 1, Spišské VlachyZmluva o spolupráciObec Oľšavka, Oľšavka 39, 053 61 Spišské Vlachy
09.12.2016Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová VesDohoda č. 16/44/012/122Obec Oľšavka, Oľšavka 39, 053 61 Spišské Vlachy
09.12.2016Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová VesDohoda č. 16/44/010/79Obec Oľšavka, Oľšavka 39, 053 61 Spišské Vlachy
12.12.2016Úrad pre reguláciu sieťových odvetvíPotvrdenie o cene vodyObec Oľšavka, Oľšavka 39, 053 61 Spišské Vlachy
29.12.2016Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské VlachyRočná Zmluva o zbere,odvoze,zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 10/2017Obec Oľšavka, Oľšavka 39, 053 61 Spišské Vlachy

 
   
KONTAKT
Oľšavka 39
053 61 Spišské Vlachy


Telefón: +421 (0)53 / 449 51 87
Fax: +421 (0)53 / 449 51 87
E-mail: obecolsavka37@gmail.com
El. schránka: E 000 608 7773, obec Oľšavka, okres Spišská Nová Ves, IČO:17083958, Adresa Oľšavka 39

Bankové spojenie:Prima Banka Spišská Nová Ves
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok:  08:00 - 12:30
Utorok:08:00 - 14:00
Streda:08:00 - 14:00
Štvrtok:11:00 - 17:00
Piatok:Voľný deň