Obec Oľšavka
Symboly
Erb

Vzhľadom na to, že sa našla iba jediná obrazová pečať obce, pri tvorbe obecných symbolov bude potrebné vychádzať práve z nej. Jej obraz pečatného poľa predstavuje jedinečný prameň pre vznik hovoriaceho erbu. Pečať totiž zobrazuje listnatý strom – olšu, čo tvorí základ názvu obce.

Pokiaľ ide o erb, jeho interpretácia je nasledovná: Zelený strom symbolizuje olšu – strom, od ktorého je odvodený slovanský názov obce. Zelená farba symbolicky vyjadruje nádej, krásu, slobodu a radosť, ale je tiež farbou poľnohospodárov – roľníkov – obyvateľov obce. Biela farba štítu je zas vo všeobecnosti vyjadrením nevinnosti a čistoty.

Vlajka