Obec Oľšavka
Aktuality

01.03.2017

Obdobie od 1. 1. 2017 do 31.12.2021

30.1.2017

18.1.2017

Nebuďme leniví, trieďme odpad!

9.1.2017

Upozornenie chovateľov hydiny a iného vtáctva, poľovnícke organizácie v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica na nepriaznivý vývoj nákazovej situácie v Európe, ako aj v Slovenskej republike.

23.12.2016

Rozsah hodnotennia určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre posudzovanie strategického dokumentu Územný plán obce Žehra

27.12.2016

16.12.2016

14.12.2016

12.12.2016

8.12.2016

26.11.2016

26.11.2017

26.11.2016

24.11.2016

22.11.2016

21.10.2016

19.10.2016

Územný plán PSK

10.10.2016

22.8.2016
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 26.8.2016